Vyhledávání:

Nákupní košík

obsahuje 0 ks zboží
v ceně 0

zobrazit | objednat

Právní ochrana dat

Prohlášení o zachování důvěrnosti, ochrana dat

Prohlášení o zachování důvěrnosti
má za cíl informovat vás o typech on-line informací, které o vás, jako o návštěvnících stránek DARS PRAHA s.r.o. (dále označovaných jen jako "stránky, naše stránky, stránky DARS PRAHA s.r.o.") získáváme, o způsobech používání takových informací, o poskytování těchto informací třetím osobám a možnostech použití nebo úprav takových informací.

Prohlášení o zachování důvěrnosti se může nepravidelně měnit či doplňovat, prosíme vás o jeho občasné překontrolování. Toto Prohlášení vás seznámí s použitím informací, které získáme na našich stránkách.

Stránky, pro které platí Prohlášení o zachování důvěrnosti
Prohlášení o zachování důvěrnosti se vztahuje na získávání a používání údajů z internetové prezentace umístěné na virtuální adrese http://www.italie-vino.eu.

Proč shromažďujeme informace
Hlavním důvodem a cílem získávání informací o vás je poskytnout našim zákazníkům co nejlepší služby a umožnit jim jednoduchý, odpovídajícím způsobem efektivní a osobní kontakt s naší prezentací. V případě nákupu či objednání zboží nebo při hledání informací na stránkách DARS PRAHA s.r.o. použijeme vaše osobní informace k vyplnění závazné objednávky nebo pro zaslání dalších informací, které nebyly na stránkách nalezeny. Informace, která neumožňuje identifikaci návštěvníka, je použita pro statistiky přístupů, ze kterých lze analyzovat návštěvnost jednotlivých sekcí stránek, způsoby používání stránek a další chování zákazníků. Analýzu provozu stránek používáme ke zlepšení jejich obsahu a pro usnadnění práce s nimi.

Jaké informace zjišťujeme, zaznamenáváme
Na našich stránkách získáváme a shromažďujeme informace dvojího typu - informace, které umožňují identifikaci osoby a informace, které neumožňují identifikaci osoby.

 • Informace, které umožňují identifikaci návštěvníka: jsou informace, které nám poskytují údaje o vaší osobě. Takové informace získáváme na stránkách DARS PRAHA s.r.o. Informace umožňující identifikaci osoby (jméno, poštovní adresa, telefonní číslo, e-mail adresa, zaměstnavatel, pracovní zařazení a další) od vás požadujeme v případě, kdy u nás objednáváte náš výrobek nebo službu, účastníte se určitých propagačních aktivit, vyplňujete dotazníky nebo při vzájemné korespondenci a komunikaci. Pokud od vás osobní informace budeme vyžadovat, bude to z používání stránek zřejmé vy se můžete rozhodnout, jak bude tato informace použita. 
 • Informace, které neumožňují identifikaci návštěvníka: jsou informace, které neumožňují identifikovat určitou osobu. Takové informace získáváme na stránkách DARS PRAHA s.r.o. K takovým informacím patří: URL adresa výchozí webové stránky, adresy navštívených stránek DARS PRAHA s.r.o., typ a verze použitého internetového prohlížeče, vaše ("IP") adresa, používaná hesla při vyhledávání na DARS PRAHA s.r.o. Prohlášení rovněž obsahuje i informace o používání cookies a dalších technologii pro získávání údajů.
  Informace umožňující identifikaci a informace neumožňující identifikaci osob získané na stránkách DARS PRAHA s.r.o. nespojujeme.

Jak informace o vás získáváme

K získání informací používáme řadu způsobů:

 • Surfování: takové informace neumožňují identifikaci osob, získáváme je při návštěvě stránek DARS PRAHA s.r.o., umožňují efektivněji provozovat stránky, monitorovat úroveň aktivit na stránkách. 
 • Objednávání: při nákupu produktů a služeb poskytujete informace umožňující identifikaci vaší osoby, informace jsou používány výhradně k uspokojení požadavků a doručení objednávky zboží, uskutečnění platby a ke komunikaci o objednávce. 
 • Technická podpora: některé informace lze získat pokud vyžadujete technickou podporu, informace slouží k identifikaci vašeho počítačového systému, zjištění konfigurace, pro vyhodnocení otázek a pro poskytnutí řešení. 
 • Formuláře, dotazníky, hlasovací soutěže: informace umožňují většinou vaši identifikaci s vaším svolením, pokud např. dobrovolně vyplníte dotazníky nebo se zúčastníte hlasování, informace slouží k internímu použití pro marketingové hodnocení našich výrobků a služeb. 
 • Propagační aktivity: informace umožňují vaši identifikaci, poskytujete je dobrovolně v případě účasti na určité propagační akci, informace jsou využity v průběhu akce pro zasílání informací prostřednictvím e-mail. 
 • Propagační služba: informace umožňují vaši identifikaci, získáme ji v případě vašeho zájmu o zasílání e-mail zpráv o aktuální nabídce DARS PRAHA s.r.o., tyto informace o vaší osobě slouží k poskytnutí informací od pracovníků DARS PRAHA s.r.o. 
 • Kontakt: Pokud nás kontaktujete nebo využíváte našich služeb, můžeme uchovávat vzájemnou korespondenci, kterou lze využít pro zlepšení vzájemné komunikace a služeb v případě opakovaného kontaktu.

Nakládání s informacemi
Informace umožňující identifikaci osob získané prostřednictvím našich www stránek neposkytujeme za žádných podmínek jiným osobám či subjektům. Výjimkou může být potřeba využít službu jiného subjektu pro uspokojení potřeb zákazníka DARS PRAHA s.r.o. (servis apod.). V takovém případě vyžadujeme respektování a souhlas subjektu s podmínkami tohoto Prohlášení o zachování důvěrnosti.
Vyhrazujeme si právo poskytnout informace umožňující identifikaci osob na základě soudního rozhodnutí nebo orgánu činného v trestním řízení, jakož i právo nahlásit příslušným orgánům jakékoliv činnosti, které v dobré víře považujeme za nezákonné. V případě prodeje či sloučení společnosti DARS PRAHA s.r.o. s jiným subjektem lze předpokládat postoupení informací novému subjektu s cílem dalšího poskytování služeb uživatelům DARS PRAHA s.r.o.

Přístup k informacím o vaší osobě, změna a aktualizace
Pro potřeby zajištění odpovídajících služeb DARS PRAHA s.r.o. je nutné zajistit, aby informace a údaje o vás byly přesné a úplné. Pokud jste se zaregistrovali pro získávání jakýchkoliv informací, údaje o vaší osobě můžete opravit zasláním odpovídajícího požadavku na adresu správce systému prostřednictvím e-mail zprávy na info@solemio-wine.eu.

"Cookies" a jejich funkce na stránkách DARS PRAHA s.r.o.
"Cookie" je datový soubor odeslaný stránkou DARS PRAHA s.r.o. na pevný disk vašeho počítače. Přijetí cookies ze stránek DARS PRAHA s.r.o. nám nezpřístupňuje informace umožňující identifikaci vaší osoby, lze jej použít např. pro identifikaci vašeho počítače. Většina prohlížečů cookies přijímá automaticky, jejich použití lze odmítnout nastavením preferencí vašeho prohlížeče. Pokud váš prohlížeč neumožňuje použití cookies, může se stát, že některé funkce na stránkách DARS PRAHA s.r.o. nebudou pro vás dostupné a některé stránky se v takovém případě nemusí zobrazit legálně.

Ochrana získaných a poskytnutých informací
DARS PRAHA s.r.o. se zavazuje k ochraně informací získaných používáním stránek DARS PRAHA s.r.o. nebo poskytnutých vámi na základě dobrovolného rozhodnutí.
Vaše osobní údaje jsou zpracovány a využívány pouze s Vaším výslovným souhlasem a striktně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Veškeré osobní údaje jsou uloženy na serverech s vysokou úrovní bezpečnosti a jsou chráněny proti zneužití ze strany nepovolaných osob. Stejně tak naše společnost dodržuje i další bezpečnostní opatření sloužící k ochraně osobních údajů.
Pro zabezpečení systému proti neoprávněnému přístupu, zajištění aktuálnosti a přesnosti dat a pro využití informací v rámci tohoto Prohlášení používá DARS PRAHA s.r.o. dostupné fyzické, elektronické a manažerské procesy.

Odkazy na webové stránky třetích subjektů
Některé stránky DARS PRAHA s.r.o. obsahují odkazy na webové stránky třetích subjektů. Tyto odkazy používáte vědomě a DARS PRAHA s.r.o. nemůže zajistit naplnění podmínek tohoto Prohlášení na těchto stránkách. Tyto odkazy jsou na stránkách DARS PRAHA s.r.o. umístěny z důvodu snadného a jednoduchého přístupu k dalším souvisejícím informacím a směřují většinou na stránky partnerských společností. DARS PRAHA s.r.o. nemá žádný vliv na obsah takových stránek a nenese odpovědnost za postupy zachování důvěrnosti u takových stránek.

Ochrana soukromí vašich dětí
Společnost DARS PRAHA s.r.o. respektuje související národní a mezinárodní právní předpisy včetně Zákona o ochraně soukromí dětí on-line (Children's On-line Privacy Protection Act.("COPPA")), který platí v USA.

Změny tohoto Prohlášení o zachování důvěrnosti
Případně změny a doplnění podmínek Prohlášení o zachování důvěrnosti budou zveřejněny vždy na tomto místě. Prosíme vás, abyste si vždy ověřili tyto podmínky předtím, než začnete prohlížet stránky DARS PRAHA s.r.o.

Kontaktní informace
Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se použití vašich informací společností DARS PRAHA s.r.o. nebo tohoto Prohlášení o zachování důvěrnosti, kontaktujte nás na e-mail adrese info@solemio-wine.eu.

Použitá terminologie
URL je adresa dokumentů v síti World Wide Web (dále "www") - http://www.italie-vino.eu je URL adresa stránek firmy DARS PRAHA s.r.o.
IP adresa je identifikátor zařízení připojené k síti z protokolem Transmission Control Protocol/Internet Protocol ("TCP/IP"), např. "www". Jednoduše řečeno IP adresa je číslo automaticky přidělené vašemu počítači při prohledávání informací na Internetu a webové servery tak mohou lokalizovat a identifikovat váš počítač.

Zpracoval: provozovatel DARS PRAHA s.r.o.

 

Přihlášení

uživatelské jméno:

heslo:

nová registrace >>
zapomenuté heslo >>

Doporučujeme

CHOCOLATE IN A BOTTLE - nealko.

Typologie:
Objem: 0,75 l
Ročník: 2016
Obsah alkoholu: 0%
Cena: 599,- Kč

Il Drago e le Otto Colombe IGT

Typologie: suché víno červené
Objem: 0,75 l
Ročník: 2012
Obsah alkoholu: 14%
Cena: 478,- Kč

NERO ASSOLUTAMENTE IGP

Typologie: červené suché víno
Objem: 0,75l
Ročník: 2012
Obsah alkoholu: 15%
Cena: 726,- Kč

Tipy na dovolenou

Tipy na dovolenou www.italie-dovolena.eu

Naše vína ochutnáte zde:

Hotel LEONARDO Prahavinotéka VINOdiVINO ve Štupartské ulici v Praze, zámecká restaurace KOUZELNÁ ZAHRADA zámku Berchtold, restaurant & lounge  AUREOLE FUSION Prahakavárna - vinárna BOROMEUM Hradec Králové 


Postupně vás budeme seznamovat s našimi vinaři. 

MARCHESI SPINOLA - CASTELLO DI TASSAROLO

Vinařství z oblasti Piemonte, Gavi, které je zaměřeno na produkci vín Gavi. Majitelka vinařství, markýza Massimiliana Spinola, potomek šlechtického rodu s dlouhým rodokmenem, nás seznámila s biodynamickým způsobem produkce na svém vinařství.

 

Pojeďte ochutnat italské víno do Itálie.

VYDEJTE SE s naší specializovanou cestovní kanceláří do proslulých italských vinařských krajů, vychutnejte si vína spolu s italskou gastronomií, poznejte milé a vstřícné lidi, podívejte se, kde rostou hrozny a jak se víno vyrábí. Můžete spojit třeba s koupáním v moři nebo termálních lázních, procházkách po historických městech, výšlapech po horách a mnohých dalším.